Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Головна Страхування Види страхування

http://ua.stroypolicy.com/page/7vjcup


Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду), внаслідок пожеж та/або аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.Страхувальниками виступають суб’єкти господарювання, яким об’єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об’єктами підвищеної небезпеки.

Страхова сума визначається за кожним конкретним об’єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки, встановленої у додатку 1 Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання, і дорівнює:

— для групи об’єктів 1 категорії небезпеки — 200 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— для груп об’єктів 2 категорії небезпеки — 70 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— для груп об’єктів 3 категорії небезпеки — 45 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір максимального страхового тарифу у відсотках страхової суми на 12 місяців визначається залежно від категорії небезпеки об’єкта підвищеної небезпеки і становить:

— для груп об’єктів 1 категорії небезпеки — 1,5 відсотка;

— для груп об’єктів 2 категорії небезпеки — 0,6 відсотка;

— для груп об’єктів 3 категорії небезпеки — 0,4 відсотка.

Здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 16 листопада 2002 р. N 1788)

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1788-2002-%EF


ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, к. 509
Тел. (050) 100-9248, e-mail