Страхування фінансових ризиків

Головна Страхування Види страхування

http://ua.stroypolicy.com/page/7vjcff


(здійснюється відповідно до Правил страхування від 31.01.2017 року)


Страхування фінансових ризиків здійснюється на випадок фінансових збитків страхувальника при здійсненні ним підприємницької та господарської діяльності в результаті:

При страхуванні ризику «невиконання (неналежного виконання) договірних зобов’язань контрагентами Страхувальника за укладеними угодами» в договорі страхування може бути передбачено період очікування. Строк періоду очікування встановлюється до 90 календарних днів. Відлік періоду очікування починається з дня наступного, за визначеним в угоді, останнім днем виконання зобов’язань контрагентом страхувальника.
Виплата страхового відшкодування здійснюється в межах суми понесених страхувальником збитків, та в розмірі, який не перевищує страхової суми. Під збитками страхувальника розуміється реальний збиток, а саме: витрати, яких він зазнав або повинен буде зазнати для ліквідації наслідків страхового випадку, а також недотримані доходи, які Страхувальник отримав би за звичайних умов, якби не настав страховий випадок.
Виплата страхового відшкодування проводиться не пізніше 15-ти робочих днів після складання страховиком страхового акту.

З повними Правилами Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:
Правила Фiнризикiв.pdfПравила Фiнризикiв.pdf

З Правилами у старій редакції від 16.05.2008 року Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:
Правила Фiнризикiв.pdfПравила Фiнризикiв.pdf
ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, к. 509
Тел. (050) 100-9248, e-mail