Звітність страховика за 2019 рік

Головна про «Стройполіс» Фінансові показники

http://ua.stroypolicy.com/page/bp6ejz


Ф1. Баланс.pdfФ1. Баланс.pdf

Ф2. Звiт про фiнансовi результати.pdfФ2. Звiт про фiнансовi результати.pdf

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).pdfФ3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).pdf

Ф4. Звiт про власний капiтал.pdfФ4. Звiт про власний капiтал.pdf


ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, к. 509
Тел. (050) 100-9248, e-mail