У разі пошкодження чи знищення майна ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Особисте страхування
Наземний транспорт
Нерухоме майно

У разі пошкодження чи знищення майна

При настанні події, що може бути кваліфікована як страховий випадок за договорами страхування майна, необхідно:

– Виконати всі необхідні, розумні та посильні дії, спрямовані на зниження розміру можливого збитку та недопущення його збільшення, а також порятунок застрахованого майна і запобігання його подальшому ушкодженню. Звертаємо Вашу увагу, що усі ці дії повинні проводитися з дотриманням інтересів власної безпеки.

– Сповістити про настання події компетентні органи: органи правопорядку, пожежної охорони та інші.

– Без затримки, але у будь-якому разі не пізніше 48 годин (за винятком вихідних та святкових днів), повідомити за одним із вказаних у договорі номерів телефону ПрАТ «СТ „Стройполіс“» про настання події та надати до структурного підрозділу ПрАТ «СТ „Стройполіс“» письмове повідомлення про настання події.

– Забезпечити збереження застрахованого майна, яке постраждало, до прибуття представника Страховика в тому вигляді, в якому воно було після страхового випадку. Зміна картини збитку може бути виконана тільки у випадку, якщо це необхідно з вимоги безпеки або зменшення збитку. Сприяти проведенню огляду та обстеженню застрахованого майна представником ПрАТ «СТ „Стройполіс“», розслідуванню причин і встановленню розміру збитку.

Після надання письмового повідомлення про подію, необхідно розпочати збір документів, необхідних для виплати страхового відшкодування з метою наступного їх надання до страхового товариства, зокрема:

– документи (довідки) з відповідних компетентних органів про факт та обставини події, яка має ознаки страхової;

– перелік пошкодженого (знищеного, втраченого) застрахованого майна із вказівкою його вартості;

– документи, які підтверджують факт придбання та оприбутковування матеріальних цінностей, які були пошкоджені внаслідок події (копії договорів купівлі-продажу, прибуткові ордери, акти прийому товару, накладні — вимоги на відпустку (внутрішнє переміщення) товару і тому подібне) ;

– акт інвентаризації товарних залишків, яка проводилася за фактом події з переліком пошкодженого (знищеного) майна, характеристики його знищення (повне, часткове), а також вартості пошкодженого майна на дату настання випадку — для юридичних осіб і СПД;

– акти списання товарних залишків, пов’язані з їх пошкодженням — для юридичних осіб і СПД;

– бухгалтерська довідка і документація про стан товарних залишків по відповідному місцю страхування за станом на дату настання події — для юридичних осіб і СПД;

– договір на проведення ремонтно-відновних робіт по відновленню пошкодженого (знищеного) майна з калькуляцією вартості цих відновних робіт, акт прийняття-передачі виконаних робіт — при проведенні ремонтних робіт по відновленню пошкодженого застрахованого майна до того стану, в якому воно було до настання події;

– рішення суду, іншого компетентного органу чи установи, або його належно засвідчена копія, що підтверджує розмір сум, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з настанням страхового випадку, при необхідності;

– договір страхування;

– інші документи, які можуть бути передбачені в договорі страхування.

Фізичні особи для отримання відшкодування додатково надають копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

  головна   контакти   про сайт