Страхування від нещасних випадків ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Для Вас та Вашої сім’ї
Для підприємств
Для сільгоспвиробників
Види страхування

Страхування від нещасних випадків

Загальні положення
Договори добровільного страхування від нещасних випадків укладаються з юридичними та дієздатними фізичними особами — Страхувальниками.
Страхувальники можуть укладати договори про страхування від нещасних випадків третіх осіб (Застрахованих осіб).
Вік Застрахованої особи на момент укладання договору страхування повинен бути від 1-го до 70-ти років.

Предмет договору страхування
Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю.

Страхові випадки та страхові ризики
Страховик надає Застрахованій особі гарантію здійснити страхову виплату при настанні страхового випадку в результаті:
— травми (в тому числі удари, переломи і вивихи кісток, поранення, розриви органів);
— потрапляння сторонніх тіл в органи та тканини;
— утоплення;
— опіки;
— обморожування;
— ураження електричним струмом (в тому числі блискавкою);
— гострі отруєння газами чи парами, отруйними чи хімічними речовинами, ліками, недоброякісними продуктами, отруйними рослинами;
— укуси тварин, отруйних комах, змій.

Страховими випадками є:
— тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного випадку
— встановлення Застрахованій особі групи інвалідності внаслідок нещасного випадку.
— смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Порядок визначення розміру страхових сум
Розмір страхової суми визначається за згодою між Страхувальником та Страховиком при укладанні договору страхування та встановлюється для кожної Застрахованої особи.

Страхові тарифи. Страхові платежі
Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою Сторін, в залежності від віку Застрахованої особи, її роду занять, ступеню ризику виникнення нещасного випадку, обраної схеми страхових виплат та інших умов.
Розмір страхового платежу визначається залежно від розміру страхової суми та визначеного страхового тарифу.

Дії Страхувальника при настанні страхового випадку

Строки прийняття рішення про страхову виплату або відмову у здійсненні страхової виплати
Рішення про страхову виплату або про відмову у здійснені страхової виплати приймається Страховиком в строк, що не перевищує 10 робочих днів, з моменту надання Страхувальником (Застрахованою особою) або Вигодонабувачем (спадкоємцем Застрахованої особи) всіх необхідних документів і відомостей про факт настання події, що має ознаки страхового випадку.

Порядок та умови здійснення страхових виплат
Страховик, після прийняття рішення про страхову виплату, складає страховий акт про здійснення страхової виплати.
Страховик здійснює страхову виплату у таких розмірах:
— у випадку смерті Застрахованої особи Вигодонабувачу або спадкоємцю Застрахованої особи виплачується 100 % страхової суми;
— у випадку встановлення інвалідності Застрахованій особі виплачується:
I група — 100 відсотків страхової суми;
II група — 75 відсотків страхової суми;
III група — 50 відсотків страхової суми.
У випадку тимчасової втрати працездатності Застрахованій особі виплачується страхова виплата у розмірі:
Схема № 1
0,2–2,0 відсотка від страхової суми за кожен день непрацездатності, але не більше ніж 50 % від страхової суми.
Схема № 2
певного відсотку від страхової суми за кожну травму.

З текстом договору страхування Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:

НС_Дог.pdfНС_Дог.pdf

  головна   контакти   про сайт