Що робити якщо стався нещасний випадок ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Особисте страхування
Наземний транспорт
Нерухоме майно

Що робити якщо стався нещасний випадок

Не пізніше 72 годин повідомити про це Страховика або його представника
(за винятком вихідних та святкових днів).

Повідомлення може бути зроблено
— особисто Страхувальником (Застрахованою особою) або Вигодонабувачем, або їх представником на адресу Страховика;
факсом з отриманням підтвердження доставки на номер факсу Страховика;
електронною поштою з підтвердженням доставки електронного листа;
листом з повідомленням або кур’єром на адресу офісу Страховика (датою повідомлення вважається дата відправлення листа, згідно поштовому штемпелю).

Надати Страховику такі документи:

При тимчасовій втраті працездатності
довідки лікувально-профілактичних закладів, копії листків непрацездатності, витяг з історії хвороби, що засвідчений медичною установою — при необхідності;
— документи від компетентних органів (МВС, МНС та ін.), матеріали слідчих або судових органів — при необхідності;
— документ про факт та обставини настання нещасного випадку (акт форми Н-1 або форми НТ).

При встановленні Застрахованій особі інвалідності І, II, III групи
довідки лікувально-профілактичних закладів, копії листків непрацездатності, витяг з історії хвороби, що засвідчений медичною установою — при необхідності;
— документи від компетентних органів (МВС, МНС та ін.), матеріали слідчих або судових органів — при необхідності;
— документ про факт та обставини настання нещасного випадку (акт форми Н-1 або форми НТ);
— копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення групи інвалідності.

У випадку смерті Застрахованої особи (документи надаються Страхувальником, Вигодонабувачем або спадкоємцем Застрахованої особи)
копія свідоцтва про смерть Застрахованої особи;
— документ про факт та обставини настання нещасного випадку (акт форми Н-1 або форми НТ);
— документи від компетентних органів (МВС, МНС та ін.);
— матеріали слідчих або судових органів — при необхідності.

Для одержання страхової виплати Страхувальник (Застрахована особа), Вигодонабувач або спадкоємець Застрахованої особи подає Страховику
заяву про страхову виплату;
— договір страхування (копію чи оригінал);
— документ, що посвідчує особу, яка отримує страхову виплату;
— довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;
— документ, який посвідчує права на спадщину (у разі смерті Застрахованої особи).

  головна   контакти   про сайт