Що робити при розладі здоров’я, якщо є договір добровільного медичного страхування ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Особисте страхування
Наземний транспорт
Нерухоме майно

Що робити при розладі здоров’я, якщо є договір добровільного медичного страхування

У разі захворювання, загострення хронічного захворювання або нещасного випадку Страхувальник (Застрахована особа) повинен негайно, але не пізніше 24 годин звернутися до Асистуючої компанії, медичного закладу або Страховика.
Страхувальник (Застрахована особа) повинен повідомити Страховика будь-яким способом, що дозволяє об’єктивно зафіксувати факт повідомлення, про настання страхового випадку протягом 30 днів з моменту звернення до медичного закладу.
Якщо Застрахована особа самостійно не може повідомити Страховика про те, що сталося, це може зробити інша особа.

Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитку
Якщо Договір передбачає здійснення страхової виплати шляхом оплати вартості наданої медико-санітарної допомоги безпосередньо медичному закладу або асистуючій компанії, з якими Страховик має договірні стосунки, порядок здійснення розрахунків визначається відповідним договором між Страховиком та медичним закладом або асистуючою компанією.
Якщо Договір передбачає здійснення страхової виплати медичному закладу, з яким у Страховика чи асистуючої компанії відсутні договірні стосунки, Страхувальник (Застрахована особа) повинен додатково надати заяву на перерахування страхової виплати на рахунок цього медичного закладу.

Якщо Договір передбачає здійснення страхової виплати безпосередньо Страхувальнику (Застрахованій особі), то Страхувальник (Застрахована особа) повинен надати:
— письмову заяву на отримання страхового відшкодування;
— оригінал договору страхування;
документ, що посвідчує особу одержувача страхового відшкодування та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;
— виписку із амбулаторної картки чи з історії хвороби, що підтверджують факт встановлення діагнозу захворювання, або направлення на планове оперативне втручання при необхідності його проведення;
— оригінали документів з лікувальних закладів в яких зазначається діагноз, тривалість лікування Страхувальника (Застрахованої особи), перелік наданих йому медичних послуг та їх вартість або інших документів з медичного закладу, що можуть підтвердити факт настання страхового випадку та розмір витрат;
чеки, квитанції та інші документи що засвідчують факт оплати вартості отриманої медико-санітарної допомоги або медикаментів;
— інші документи, за вимогою Страховика, що мають відношення до з’ясування причин страхового випадку та розміру збитку.
Висновок щодо настання страхового випадку та наданої в зв’язку з ним медико-санітарної допомоги здійснюється на підставі аналізу наданих документів.

Порядок та умови здійснення виплати страхового відшкодування
При зверненні Застрахованої особи до медичного закладу з яким Страховик має договірні стосунки, або до асистуючої компанії, медико-санітарна допомога надається за умови пред’явлення договору та документа, що посвідчує Застраховану особу.

Страховик після визнання події страховим випадком здійснює оплату вартості медико-санітарної допомоги, наданої відповідно до Програм страхування:
— медичному закладу або асистуючій компанії;
— Страхувальнику (Застрахованій особі).

Страховик здійснює страхові виплати в межах лімітів страхової відповідальності, визначених конкретним договором. Сума страхових виплат не може перевищувати страхову суму за договором, а по Програмах страхування не може перевищувати ліміти відповідальності (страхові суми), встановлені в договорі для цих Програм страхування.

Порядок здійснення страхової виплати за страховим випадком визначається конкретним договором та провадиться шляхом оплати вартості медико-санітарної допомоги:
— асистуючій компанії після надання нею відповідних документів про отримання Застрахованою особою медико-санітарної допомоги в межах Програми страхування;
— безпосередньо медичним закладам, з якими Страховик має відповідні договірні стосунки.
— медичним закладам, з якими Страховик не має відповідних договірних стосунків, після отримання від них рахунків або інших фінансових документів, необхідність яких визначена чинним законодавством України, що засвідчують факт отримання (необхідність отримання) Застрахованою особою платної медико-санітарної допомоги в межах Програм страхування;
— безпосередньо Страхувальнику (Застрахованій особі) в разі самостійної оплати медико-санітарної допомоги чи медикаментозних засобів.
Страхове відшкодування виплачується Страховиком на підставі заяви Страхувальника (Застрахованої особи) та страхового акту після отримання всіх необхідних документів по страховому випадку.
Загальна сума виплат по одному або декількох страхових випадках не може перевищувати страхової суми по договору страхування, встановленої для Застрахованої особи.

  головна   контакти   про сайт