Страхування фінансових ризиків ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Для Вас та Вашої сім’ї
Для підприємств
Для сільгоспвиробників
Види страхування

Страхування фінансових ризиків

(здійснюється відповідно до Правил страхування від 31.01.2017 року)

Страхування фінансових ризиків здійснюється на випадок фінансових збитків страхувальника при здійсненні ним підприємницької та господарської діяльності в результаті:

   – невиконання (неналежне виконання) договірних зобов’язань контрагентами Страхувальника за укладеними угодами внаслідок неплатоспроможності, банкрутства, смерті контрагента чи інших подій;
   – зупинки виробництва, скорочення обсягу виробництва (надання послуг, виконання робіт) внаслідок пожежі, вибуху, удару блискавки, аварій, надзвичайних ситуацій природного характеру;
   – протиправних дій третіх осіб (в тому числі шахрайство);
   – падіння більш ніж на 15 % ринкової ціни на продукцію, товар, роботу або послугу, що виробляються, продаються, виконуються або надаються страхувальником;
   –додаткових непередбачених витрат, пов’язаних з виробництвом продукції, реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг.
При страхуванні ризику «невиконання (неналежного виконання) договірних зобов’язань контрагентами Страхувальника за укладеними угодами» в договорі страхування може бути передбачено період очікування. Строк періоду очікування встановлюється до 90 календарних днів. Відлік періоду очікування починається з дня наступного, за визначеним в угоді, останнім днем виконання зобов’язань контрагентом страхувальника.
Виплата страхового відшкодування здійснюється в межах суми понесених страхувальником збитків, та в розмірі, який не перевищує страхової суми. Під збитками страхувальника розуміється реальний збиток, а саме: витрати, яких він зазнав або повинен буде зазнати для ліквідації наслідків страхового випадку, а також недотримані доходи, які Страхувальник отримав би за звичайних умов, якби не настав страховий випадок.
Виплата страхового відшкодування проводиться не пізніше 15-ти робочих днів після складання страховиком страхового акту.

З повними Правилами Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:
Правила Фiнризикiв.pdfПравила Фiнризикiв.pdf

З Правилами у старій редакції від 16.05.2008 року Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:
Правила Фiнризикiв.pdfПравила Фiнризикiв.pdf
  головна   контакти   про сайт