Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Для Вас та Вашої сім’ї
Для підприємств
Для сільгоспвиробників
Види страхування

Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))

(здійснюється відповідно до Правил страхування від 31.01.2017 року)

Страхування здійснюється на випадок настання відповідальності страхувальника, щодо відшкодування завданих ним збитків третій особі в зв’язку з подією, внаслідок якої було завдано шкоду майну, життю та здоров’ю третьої особи.
В договорі страхування може бути передбачено відшкодування моральної шкоди.
На окремих умовах може бути застрахована відповідальність страхувальника щодо:
— Наслідків дії чи бездіяльності Страхувальника, що завдають шкоду навколишньому середовищу.
— Наслідків дії або бездіяльності Страхувальника, що пов’язані з організацією і проведенням спортивно-видовищних і культурно-освітніх заходів (забігів, кросів, конкурсів, вистав, презентацій, спектаклів, концертів і ін.).
— Дій, пов’язаних із заподіянням шкоди здоров’ю або життю Третіх осіб внаслідок передачі їм Страхувальником (або особою, на яку покладена відповідальність згідно з Договором страхування) будь-якого захворювання, а також дій, завданих захворюванням тварин, що належать Страхувальнику або вище згаданій особі.
— Наслідки дій чи бездіяльності Страхувальника, що пов’язані із невиконанням ним договірних зобов’язань.
— Наслідків, що пов’язані з використанням сховищ пально-мастильних матеріалів, паливо-проводів та їх обладнанням і устаткуванням.
— Наслідків дій чи бездіяльності Страхувальника, що пов’язані з порушенням авторських прав на відкриття, винахід чи промисловий зразок, або аналогічних їм прав, включаючи недозволене використання зареєстрованих товарних знаків і символів.
— Наслідків дій чи бездіяльності Страхувальника, що пов’язані із спортивними змаганнями, тренуваннями або процесом підготовки до них.
— Наслідків дій чи бездіяльності Страхувальника, що пов’язані із мисливством, рибальством та туризмом.
— Наслідків проведення Страхувальником або особами, що знаходяться зі Страхувальником в трудових відносинах експериментів та дослідів.

Необхідні документи для здійснення страхової виплати:

— заява про виплату страхового відшкодування;
— договір страхування;
— копія або оригінал претензії, висунутої третіми особами, які зазнали внаслідок дій або бездіяльності Страхувальника шкоду (збиток).
— копія або оригінал рішення суду та матеріалів справи за позовом третьої особи (третіх осіб) або угоду про відшкодування шкоди, за яким виникає обов'язок Страхувальника відшкодувати шкоду (збиток) третій особі;
— документи, що підтверджують факт заподіяння шкоди життю та здоров’ю третіх осіб;
— висновок експерта, щодо розміру матеріальної шкоди.
Виплата страхового відшкодування проводиться протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення страховиком.

З повними Правилами Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:
Правила Вiдповiдальність.pdfПравила Вiдповiдальність.pdf

З Правилами у старій редакції від 16.05.2008 року Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:
Правила Вiдповiд.pdfПравила Вiдповiд.pdf

  головна   контакти   про сайт