Страхування здоров’я на випадок хвороби ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Для Вас та Вашої сім’ї
Для підприємств
Для сільгоспвиробників
Види страхування

Страхування здоров’я на випадок хвороби

(здійснюється відповідно до Правил страхування від 31.01.2017 року)

Страхування здійснюється на випадок настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи внаслідок хвороби, яка мала місце під час дії договору страхування, або встановлення групи інвалідності застрахованій особі під час дії договору страхування внаслідок такого захворювання, або ж смерті застрахованої особи внаслідок хвороби.
Страхувальниками можуть виступати юридичні або фізичні особи.
Застрахованими можуть особи, вік яких на момент укладання договору є більше 16 років та не перевищує 65 років на момент закінчення строку дії договору
Перелік хвороб на випадок яких здійснюється страхування зазначається у договорі страхування.
Для підтвердження факту настання страхового випадку та розгляду питання про здійснення страхової виплати страхувальник (застрахована особа) або вигодонабувач надає страховику необхідні документи, перелік яких наведено в договорі страхування.

Страхова виплата здійснюється Страховиком у таких розмірах:
У випадку тимчасової втрати Застрахованою особою загальної працездатності (тимчасових розладів здоров’я):
згідно розміру страхової виплати встановленого у Додатку № 1 до цих Правил.
за відсутності хвороби у переліку наведеного у Додатку № 1 до цих Правил, розмір виплати становить 0,2 % від страхової суми за кожен день непрацездатності, починаючи з восьмого дня знаходження на лікуванні, але не більше 40% від визначеної договором страхування страхової суми.
У випадку постійної втрати Застрахованою особою загальної працездатності (інвалідності) страхова виплата сплачується у наступних розмірах:
I група — 100 відсотків страхової суми;
II група — 75 відсотків страхової суми;
III група — 50 відсотків страхової суми.
У разі смерті Застрахованої особи Вигодонабувачеві (спадкоємцю) сплачується 100 % страхової суми.
Загальна сума виплат по одному або декільком страховим випадкам, які мали місце у період дії договору страхування, не може перевищувати страхової суми за даним договором страхування.
Страхова виплата здійснюється в 14-денний строк з дня прийняття рішення про здійснення страхової виплати.

З повними Правилами Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:
Правила_Здоров’я.PDFПравила_Здоров’я.PDF

  головна   контакти   про сайт