Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Для Вас та Вашої сім’ї
Для підприємств
Для сільгоспвиробників
Види страхування

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

(здійснюється відповідно до Правил страхування від 31.01.2019 року)

Загальні положення
Договори добровільного медичного страхування укладаються з юридичними та дієздатними фізичними особами — Страхувальниками.
Страхувальник може укладати договори про страхування третіх осіб (Застрахованих осіб) лише за згодою цих осіб.
Страховик несе відповідальність за оплату вартості наданої Застрахованій особі медико-санітарної допомоги за Програмами медичного страхування медичним закладам різних форм власності, в тому числі приватно-практикуючим медичним працівникам, які мають відповідну ліцензію, а також асистуючим компаніям та аптечним установам за надані послуги.
Медико-санітарна допомога в межах обраних Страхувальником Програм медичного страхування може надаватися:
— у медичних закладах, з якими Страховик має відповідні договірні стосунки;
— у медичних закладах, з якими у Страховика немає відповідних договірних стосунків, за попереднім погодженням із Страховиком;
— через мережу медичних закладів та консультативно-диспетчерських пунктів асистуючої компанії).

Страхові випадки та страхові ризики
Страховим випадком вважається отримання Застрахованою особою у медичному закладі медико-санітарної допомоги, медичних послуг в разі гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, травми, отруєння, нещасного випадку чи в інших випадках погіршення здоров’я, згідно обраних Програм медичного страхування.

Порядок визначення розміру страхових сум. Франшиза
Розмір страхової суми визначається за згодою між Страхувальником та Страховиком при укладанні договору страхування. Страхова сума для Застрахованої особи може бути встановлена як в цілому по договору так і по окремих Програмах. Для кожної Програми може бути встановлено обмеження щодо розміру страхової суми.
У договорі страхування може бути передбачена франшиза.

Страхові тарифи. Страхові платежі
Конкретний розмір страхового тарифу визначається в залежності від обраної Програми медичного страхування, строку страхування, результатів попереднього медичного огляду або наданої Застрахованою особою інформації про стан її здоров’я на підставі базових страхових тарифів.
Розмір страхового платежу визначається в залежності від розміру страхової суми та розміру страхового тарифу.

Дії Страхувальника при настанні страхового випадку
У разі захворювання, загострення хронічного захворювання або нещасного випадку Страхувальник (Застрахована особа) повинен негайно, але не пізніше 48 годин звернутися до Асистуючої компанії, Закладу охорони здоров’я або Страховика у порядку та на умовах, визначених конкретним Договором ДМС.
При звернені до Асистуючої компанії або Страховика Страхувальник чи уповноважена ними особа повідомляє наступну інформацію:
прізвище, ім'я Застрахованої особи;
номер Договору страхування (страхового полісу, страхового сертифікату) та строк його дії;
інформацію про стан здоров'я Застрахованої особи;
фактичну адресу місцезнаходження Застрахованої особи та номери контактних телефонів;
іншу інформацію на вимогу Страховика або уповноваженого Представника Страховика.

Перелік програм медичного страхування

«A» «ДОПОМОГА В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ» програмою, при настанні страхового випадку, гарантується організація та оплата вартості лікування в амбулаторних умовах лікарями та іншими медичними працівниками будь-якого профілю в закладах охорони здоров’я та (або) фізичної особи-підприємця, який зареєстрований та одержав відповідну ліцензію, з якими Страховиком укладені договори про обслуговування застрахованих осіб. Також гарантується оплата вартості лікарських засобів за призначенням лікаря для проведення певного медикаментозного лікування в амбулаторних умовах, згідно умов, передбачених договором ДМС. Програма передбачає оплату вартості лабораторних, функціональних, ендоскопічних, інструментальних, рентгенологічних, ультрасонографічних та інших обстежень, що надаються в зазначеному закладі охорони здоров’я.

«B» «ДОПОМОГА В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ» програмою, при настанні страхового випадку, гарантується організація та оплата вартості лікування що надається безпосередньо в закладі охорони здоров'я, лікарями та іншими медичними працівниками будь-якого профілю, з якими Страховиком укладені договори про медичну допомогу (медичне обслуговування, медичні послуги). Надання лікування у разі наявності гострих захворювань та станів, травм чи отруєнь або хронічних захворювань (загострення хронічних захворювань) за необхідності у цілодобовому інтенсивному лікуванні і догляді або стаціонарного обстеження, якщо це неможливо забезпечити в амбулаторних умовах.

«C» «НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА» програмою, при настанні страхового випадку, гарантується організація та оплата вартості кваліфікованої цілодобової невідкладної медичної допомоги бригадами медичних працівників загального профілю та спеціалізованих бригад (кардіологічних, неврологічних та інших), транспортування людини у невідкладному стані до відповідного закладу охорони здоров’я, згідно умов, передбачених договором ДМС.

«D» «СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА» програмою, при настанні страхового випадку, гарантується організація та оплата вартості висококваліфікованої терапевтичної, ортопедичної (ортодонтичної), хірургічної стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я із застосуванням високоякісних стоматологічних матеріалів, згідно умов, передбачених договором ДМС.

«E» «КОМПЛЕКСНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ» комплексна Програма медичного страхування, яка передбачає при настанні страхового випадку організацію та оплату вартості медичного обслуговування, та (або) послуг з медичного обслуговування (медичних послуг), медичної допомоги, яка передбачена окремими Програмами страхування A,B,C,D в різних варіантах їх поєднання, які передбачені умовами договору ДМС.

«F» «ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ» програмою, при настанні страхового випадку, гарантується організація та оплата вартості висококваліфікованого медичного обслуговування, та (або) послуг з медичного обслуговування (медичних послуг), медичної допомоги у зв’язку з патологічними станами та (або) ускладненнями під час вагітності та пологів Страхувальника (застрахованої особи), згідно умов, передбачених договором ДМС.

«G» «МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ОДНОГО РОКУ» комплексна Програма медичного страхування дітей від дня народження до одного року, яка передбачає при настанні страхового випадку організацію та оплату вартості надання медичного обслуговування, та (або) послуг з медичного обслуговування (медичних послуг), згідно умов, передбачених договором ДМС.

«Н» «СІМ’Я» комплексна Програма медичного страхування членів сім’ї різного віку, яка гарантує в разі настання страхового випадку організацію та оплату вартості медичного обслуговування, та (або) послуг з медичного обслуговування (медичних послуг), що передбачена окремими Програмами страхування в різних варіантах комбінацій, згідно умов, передбачених договором ДМС.

Загальний перелік медико-санітарної допомоги, надання якої оплачується Страховиком:

— профілактичні заходи, направлені на попередження захворювань та травматичних пошкоджень;

— діагностика захворювань (лабораторна, інструментальна, функціональна, радіоізотопна, рентгенологічна, комп’ютерна тощо);

— консультативна медико-санітарна допомога;

— амбулаторно-поліклінічне обстеження та лікування;

— обстеження та лікування в стаціонарних умовах терапевтичного та хірургічного профілю, в тому числі в денному стаціонарі та організація стаціонару в домашніх умовах у Застрахованої особи;

— організація та забезпечення медичної допомоги при вагітності та пологах в умовах стаціонару;

— організація та надання швидкої та невідкладної медичної допомоги з наступною госпіталізацією в разі необхідності;

— організація та надання стоматологічної допомоги, в тому числі, терапевтичної, хірургічної та ортодонтичної;

— організація медикаментозного забезпечення.

З повними Правилами Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:

Правила Медичне страхування.pdfПравила Медичне страхування.pdf

З Правилами у старій редакції від 31.01.2017 року Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:

Правила Медичне страхування.pdfПравила Медичне страхування.pdf

  головна   контакти   про сайт